سوپر کنسانتره شیروار

2017-08-29T16:03:11+04:30

کنسانتره شیروار ترکیبی از مکمل معدنی همراه با ویتامین ها، اسیدهای آمینه ، پروبیوتیک، انرژی و پروتئین، پربیوتیک و عصاره های گیاهی می باشد.اسیدهای آمینه باعث تقویت میکروفلور شکمبه و افزایش اندازه پرزهای آن می شود، ترکیبات و عصاره های گیاهی موجود درآن موجب تحریک دستگاه گوارش و اعصاب بویایی دام شده که ضمن افزایش [...]