آشنایی با دستگاه شیردوشی در گاوداری

2017-08-28T12:56:42+04:30

شیر دوشی یک از مهمترین دستگاه ها در گاوداری است که محور اصلی در مدیریت دامداری جهت بهینه سازی کیفیت و ظرفیت تولید شیر می‌باشد. شیر دوشی یک محور اصلی در مدیریت دامداری جهت بهینه سازی کیفیت و ظرفیت تولید شیر می باشد. شیردوشی تنها روش استخراج شیر از نوک پستان نیست، بلکه رخدادی است [...]

آشنایی با دستگاه شیردوشی در گاوداری2017-08-28T12:56:42+04:30

آموزش کار با دستگاه شيردوشی

2017-08-28T11:57:17+04:30

دستگاه شیردوشی یکی از مهمترین دستگاه ها گاوداری است که به دو دسته شیردوشی صنعتی و سنتی تقسیم می شود. که الکساندر گیلیز استرالیایی دستگاه شیردوشی را کامل کرد.  شير بهترین غذای طبيعی شناخته شده و يگانه منبع غذایی نوزاد پستانداران است و نقش مهمی در تغذيۀ کودکان در حال رشد ايفا می‌نماید، همچنين منبع [...]

آموزش کار با دستگاه شيردوشی2017-08-28T11:57:17+04:30
Go to Top