آکوا کلین Aqua Clean U , ضدعفونی کننده

2016-10-03T08:58:50+04:30

دسته دارویی: ضدعفونی کننده شکل دارویی: محلول با قابلیت ماندگاری بالا ترکیبات: پراکسید هیدروژن و نیترات نقره مکانیسم اثر: آکواکلین  Uیک ضد عفونی کننده قوی، وسیع الطیف، موثر و محلول‌ با قابلیت ماندگاری بالا برپایه پراکسید هیدروژن و یون نقره است. پراکسیدهیدروژن با خاصیت اکسیدکنندگی بالا بر اکثر میکرو ارگانیسم‌ها موثر بوده و وجود یون [...]