تی اچ پنج TH5, ضد عفوني كننده وسیع الطیف

2016-10-03T14:19:28+04:30

ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی + گلوتارآلدئید ترکیبات : Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride:              327.50g Glutaraldehyde:                                                   100.00g Excipients q.s:                                                     1 liter   دوز و موارد مصرف: ضد عفوني اماكن، وسايل حمل و نقل و كليه وسايل مورد استفاده در پرورش دام و طيور از یک دهم  درصد تا پنج دهم [...]