آواتک Avatec,ضد کوکسیدیوزآیونوفور دو ظرفیتی

2016-10-03T09:08:20+04:30

گروه دارویی: ضد کوکسیدیوزآیونوفور دو ظرفیتی ترکیب: هر کیلوگرم آواتک حاوی 150 گرم لازالوسید سدیم فعال می‌باشد. مکانیسم: آواتک برعلیه تمام گونه‌های ایمریای بیماری‌زا در طیور گوشتی شامل ایمریاتنلا، ایمریانکاتریکس،ایمریابرونتی، ایمریامیواتی، ایمریاماکزیما و آیمریا آسرولینا و همچنین برعلیه ایمریای‌پاتوژن در بوقلمون و قرقاول موثر است. آواتک با تشکیل کمپلکس با یون‌های دو ظرفیتی  Ca++,Ba++,Mg++و همچنین [...]