میزان تولید در گاوهای شیری

2017-01-26T18:07:01+04:30

هدف اصلی پرورش دهندگان افزایش تولید شیر روزانه و به حداکثر رساندن تعداد آبستنی ها در طول عمر و مدت زندگی گاو است . منابع مالی که در نتیجه تولید کم ,هزینه می شود عبارتند از : ۱) شیر فروشی در نتیجه طولانی تر شدن روزهای باز کاهش می یابد . ۲) تعداد گوساله های [...]

میزان تولید در گاوهای شیری2017-01-26T18:07:01+04:30

راه های افزایش طول عمر اقتصادی گاو

2017-01-07T17:05:15+04:30

مطمئن شوید که گاوها تا پس از شکم دوم سوددهی دارند، زیرا تاثیر اقتصادی مثبتی روی بازگشت سرمایه دامداری خواهند داشت. تعمقی که پشت این جمله وجود دارد، این است که هزینه های پرورش و هزینه های پرورش و هزینه های ثابت و متغیر پس از شکم سوم و بیشتر سرشکن می شود. طول عمر [...]

راه های افزایش طول عمر اقتصادی گاو2017-01-07T17:05:15+04:30
Go to Top