اسب باديه نشينان صحرا

2017-02-14T05:55:00+04:30

قرنها پيش (جائي در صحراهاي خشن و نامهربان خاورميانه) يك نژاد از اسب به وجود آمد كه تاثير قدرتمندي كه اين نژاد به دنياي اسب گذاشت، ما فوق تصور همگان بود. درميان علفهاي شيرين مرغزارهاي بياباني، درطول دو رودخانه دجله و فرات دركشورهايي كه امروزه به نامهاي سوريه ، عراق و ايران شناخته مي شوند [...]

اسب باديه نشينان صحرا2017-02-14T05:55:00+04:30

توصیه های مهمی در مورد اسب عرب

2017-02-10T06:12:53+04:30

خصوصیات متعددی وجود دارد که یک اسب عرب را از نژادهای دیگر متمایز می کند. مهمترین ویژگی متمایز اسب عرب، چهره اوست. سر اسب عرب از نیمرخ حالت مسطح خاصی دارد، چشم هایش کاملا برجسته است، سوراخهای بینی بزرگ و پوزه او کاملا گرد و برجسته است. اسبهای عرب به احساساتی بودن معروفند و با [...]

توصیه های مهمی در مورد اسب عرب2017-02-10T06:12:53+04:30
Go to Top