آنچه باید در مورد سل بدانید

2017-01-07T17:17:17+04:30

سل، بیماری عفونی نکروز دهنده حاد یا مزمنی است که باعث گرفتاری ارگان های مختلف بدن و مخصوصا ریه ها میشود. در بررسی اپیدمیولوژی سل، باید هم به عفونت سلی و هم بیماری سل توجه شود. عفونت سلى (TB infection) حالتی است که با سیل های سل، بدون ایجاد علائم بالینی و آزمایشگاهی قابل کشفی [...]