مالاریا و تک یاخته ای به نام پلاسمودیم

2013-11-13T21:05:20+04:30

مالاریا و تک یاخته ای به نام پلاسمودیم ، عامل بيماري مالاريا تك ياخته ريزي است به نام پلاسموديم كه چهار گونه آن در انسان بيماري زاست