آشنایی با سرطان سینوس و بینی درسگ

2017-02-06T03:42:22+04:30

سرطان سینوس یک بیماری با عوارض خاص و آشکار است.اگر به موقع و درست درمان شود ،سگهایی که ازاین بیماری رنج می کشند شانس زیادی برای زنده ماندن دارند. درباره ی سرطان سینوس این نوع سرطان که نسال آدنوکارسینوما نیز نامیده می شود در سینوس و همچنین بینی خود را بروز می دهد.این بیماری بیشتر [...]