درمان و پیشگیری از حاملگی کاذب در سگ

2017-01-28T16:47:16+04:30

در این مقاله به بررسی پاتوفیزیولوژی، علائم کلینیکی، درمان و پیشگیری از آبستنی کاذب کلینیکی در سگ پرداخته شده است. آبستنی کاذب کلینیکی سیندرومی است که در سگهای غیر آبستن دیده می شود و با علائمی چون لانه سازی، رشد غدد پستانی، شیرواری و غیره همراه است. این سیندروم در سگهای مادة غیر آبستن و [...]