علائم و درمان گرمازدگی در سگ

2015-12-12T09:49:08+04:30

تنظیم دما مرکز تنظیم دمای بدن در بخش قدامی هیپوتالاموس واقع شده است . گیرنده های دما ، حس می کنند که دمای بدن بالا یا پایین تر از دمای طبیعی خودش قرار دارد ، سپس اگر دمای بدن پایین بوده بخش قدامی هیپوتالاموس را تحریک می کند تا بدن تولید حرارت را افزایش داده [...]