کلر چه وظیفه ای در دام و طیور دارد؟

2017-01-05T11:13:14+04:30

کلر چه وظیفه ای در دام و طیور دارد؟ کمبود کلر با چه علایمی همراه است ؟ منابع کلر در خوراک دام و طیور کدامیک از اجزای جیره می باشد؟ آیا کمبود کلر در جیره میتواند باعث تشنج شود ؟ منبع اصلی کلر برای بیشتر حیوانات نمک طعام می باشد. چراکه بیشتر خوارک ها به [...]