دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate

2017-05-11T19:39:52+04:30

اطلاعات دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate گروه دارویی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK HOSPIRA داروسازی البرز دارو داروسازی کاسپین تامین HAMELN داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون [...]