دارو آتوموکستین Atomoxetine

2017-05-26T23:10:06+04:30

اطلاعات دارو آتوموکستین Atomoxetine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو آتوموکستین Atomoxetine گروه دارویی: Stimulants and Anorectics محرک ها و اشتها آورها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی تهران دارو داروسازی الحاوی         [...]