دارو آزلاییک اسید Azelaic Acid

2017-05-11T19:25:58+04:30

اطلاعات دارو آزلاییک اسید  Azelaic Acid در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آزلاییک اسید Azelaic Acid گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سپیداج داروسازی کاسپین تامین              موارد [...]