دارو آمونيوم كلراید Ammonium Chloride

2017-05-11T19:32:49+04:30

اطلاعات دارو آمونيوم كلراید  Ammonium Chloride در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آمونيوم كلراید Ammonium Chloride گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور       [...]