آمی سولیراید Amisulpride

2017-04-27T11:17:01+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Amisulpride گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو عمدتاً در درمان سایکوزهائی همچون اسکیزوفرنیا و در برخی موارد جهت درمان افسردگی بکار می رود.      [...]