آناگرلید Anagrelide

2017-04-29T07:43:09+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Anagrelide گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف برای درمان ترمبوسیتوپنی اولیه در کسانی که تحمل سایر داروها را ندارند و یا با سایر داروها پاسخ مناسب دریافت نمی کنند کاربرد دارد. همچنین در [...]