دارو اتوميديت Etomidate

2017-05-11T18:50:23+04:30

اطلاعات دارو اتوميديت Etomidate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اتوميديت Etomidate گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اتوميديت يك داروي بيهوش‌كننده است كه براي القاء بيهوشي مصرف مي‌شود.       مکانیسم [...]