دارو اتينيل استراديول Ethinyl Estradiol

2017-05-15T17:20:41+04:30

اطلاعات دارو اتينيل استراديول Ethinyl Estradiol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اتينيل استراديول Ethinyl Estradiol گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان                موارد مصرف اتينيل استراديول به عنوان درمان [...]