دارو ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride

2017-05-15T19:16:18+04:30

اطلاعات دارو ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این فراورده برای تشخیص افتراقی میاستنی گراو؛ عامل کمکی درارزیابی درمان اورژانس [...]