اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin

2017-04-28T12:59:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Recombinant Erythropoietin گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور JANSSEN-CILAG داروسازی اکسیر داروسازی پویش دارو داروسازی سینا ژن          موارد مصرف اریتروپویتین برای درمان کم خونی، ناشی [...]