ازتیمیب Ezetimibe

2017-04-29T10:31:36+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ezetimibe گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی شهر دارو داروسازی آریا داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی فارابی داروسازی ابوریحان داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو داروسازی کیش مدیفارم [...]