دارو استازولاميد Acetazolamide

2017-05-27T18:14:21+04:30

اطلاعات دارو استازولاميد Acetazolamide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استازولاميد Acetazolamide گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی مهر دارو           [...]