دارو اسيد نيكوتينيك Nicotinic Acid

2017-05-11T20:19:21+04:30

اطلاعات دارو اسيد نيكوتينيك Nicotinic Acid در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اسيد نيكوتينيك Nicotinic Acid گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اسيد نيكوتينيك (نياسين) براي [...]