اسپارجیناز Asparaginase

2017-04-25T14:41:02+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Asparaginase گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MEDA                موارد مصرف آسپاراژیناز در درمان لوسمی حاد لنفوسیتیک به کار می رود. همچنین در درمان لوسمی حاد میلوسیتیک و میلومنوسیتیک، لنفوماهای هوچکینی و غیر هوچکینی و [...]