اسید ترانکسامیک Tranexamic Acid

2017-04-28T13:09:24+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Tranexamic Acid گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی کاسپین تامین              موارد مصرف اسید ترانکسامیک در پیشگیری و درمان خونریزی ناشی [...]