دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride

2017-05-27T00:20:27+04:30

اطلاعات دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف اكسي بوتينين براي [...]