دارو امپرازول Omeprazole

2017-05-11T19:07:38+04:30

اطلاعات دارو امپرازول  Omeprazole در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو امپرازول Omeprazole گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور KRKA داروسازی ایران ناژو داروسازی حکیم داروسازی سجاد داروی شرق دارو پخش - کارخانه داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی خوارزمی داروسازی سها داروسازی [...]