امیکاسین Amikacin

2017-04-22T14:17:44+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Amikacin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی کاسپین تامین     [...]