اولانزاپین Olanzapine

2017-04-27T12:04:27+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Olanzapine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی روز دارو داروسازی فارماشیمی داروسازی اکسیر داروسازی تهران دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی کیمیدارو          موارد مصرف [...]