دارو اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine

2017-05-11T19:31:25+04:30

اطلاعات دارو اکسپکتورانت کدئین  Expectorant Codeine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - [...]