اگزازپام Oxazepam

2017-04-27T12:08:10+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Oxazepam گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی تولید دارو داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو داروسازی تهران شیمی داروسازی جالینوس              موارد مصرف اين دارو [...]