دارو اینسکت ریپلنت Insect Repellent

2017-05-15T19:04:40+04:30

اطلاعات دارو اینسکت ریپلنت Insect Repellent در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اینسکت ریپلنت Insect Repellent گروه دارویی: Pesticides and Repellents سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی گیلارانکو                موارد [...]