دارو برینزولاماید Brinzolamide

2017-05-27T18:38:27+04:30

اطلاعات دارو برینزولاماید Brinzolamide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو برینزولاماید Brinzolamide گروه دارویی:دارو Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ALCON                موارد مصرف اين [...]