بورتزومیب Bortezomib

2017-04-26T09:41:00+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Bortezomib گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور JANSSEN CILAG                موارد مصرف آنتی نئوپلاستیک (مهارکننده پروتئوزوم26S). درمان مولتیپل میلوما.      مکانیسم اثر دارو از طریق مهار آنزیم پروتئوزوم26S سبب اختلال در مکانیسم های هموستاتیک [...]