بوسپیرون Buspirone

2017-04-27T11:29:40+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Buspirone گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی ایران دارو داروسازی تهران دارو داروسازی لقمان          موارد مصرف در کنترل کوتاه مدت اختلالات اضطرابی دوز شروع اولیه 5 میلی [...]