دارو بي كربنات سديم Sodium Bicarbonate

2017-05-11T19:00:52+04:30

اطلاعات دارو بي كربنات سديم  Sodium Bicarbonate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بي كربنات سديم Sodium Bicarbonate گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ثامن                موارد مصرف بي كربنات سديم براي كاهش خطرات [...]