دارو پانتوپرازول Pantoprazole

2017-05-11T19:07:27+04:30

اطلاعات دارو پانتوپرازول  Pantoprazole در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پانتوپرازول Pantoprazole گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور COMBINO PHARM داروسازی اسوه داروسازی تهران شیمی داروسازی سامی ساز NYCOMED داروسازی اکتوورکو داروسازی جابربن حیان داروسازی عبیدی SANDOZ داروسازی ایران دارو [...]