دارو پانكراتين Pancreatin

2017-05-11T19:07:30+04:30

اطلاعات دارو پانكراتين  Pancreatin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پانكراتين Pancreatin گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ABBOTT PRODUCTS داروسازی اسوه داروسازی البرز دارو داروسازی کیمیدارو          موارد مصرف پانكراتين به عنوان مكمل آنزيم هاي لوزالمعده [...]