دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide

2017-05-11T19:45:06+04:30

اطلاعات دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide گروه دارویی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی کاسپین تامین              موارد [...]