دارو پتاسیم کلراید Potassium chloride

2017-05-11T19:01:05+04:30

اطلاعات دارو پتاسیم کلراید  Potassium chloride در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پتاسیم کلراید Potassium chloride گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی پارس سینا البرز داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی          موارد مصرف اين [...]