دارو پردنيزولون Prednisolone

2017-05-11T19:26:46+04:30

اطلاعات دارو پردنيزولون  Prednisolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پردنيزولون Prednisolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف پردنيزولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي [...]