دارو پسودوافدرين Pseudoephedrine

2017-05-11T19:31:54+04:30

اطلاعات دارو پسودوافدرين  Pseudoephedrine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پسودوافدرين Pseudoephedrine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی جالینوس داروسازی راموفارمین [...]