آریپیپرازول Aripiprazole

2017-04-27T11:25:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Aripiprazole گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BRISTOL MYERS SQUIBB داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی تهران شیمی داروسازی سبحان دارو داروسازی امین داروسازی تهران دارو              موارد مصرف ضد [...]