دارو آزاتيوپرين Azathioprine

2017-05-11T18:49:55+04:30

اطلاعات دارو آزاتيوپرين Azathioprine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آزاتيوپرين Azathioprine گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی راموفارمین داروسازی مهر دارو              موارد مصرف آزاتيوپرين به عنوان داروي كمكي براي جلوگيري از [...]