دارو آسیترتین Acitretin

2017-05-11T19:26:17+04:30

اطلاعات دارو آسیترتین  Acitretin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آسیترتین Acitretin گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTAVIS داروسازی مهر دارو              موارد مصرف آسیترتین یک رتینوئید می [...]