اتاكرينيک اسید Etacrynic Acid

2017-04-29T10:27:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Etacrynic Acid گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اسيداتاكرينيك در درمان خيز (همراه با نارسايي احتقاني قلب، سيروز كبدي و بيماري كليوي ) كم‌ادراري ناشي از نارسايي كليوي مصرف مي‌شود.       مکانیسم [...]