ارلوتینب Erlotinib

2017-04-26T11:06:05+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Erlotinib گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ROCHE PHARMA داروسازی اسوه              موارد مصرف در درمان کنسر پیشرفته یا متاستاتیک ریه و همچنین در درمان نوع خاصی از کنسر پانکراس به تنهایی و یا همراه با [...]